BPI POLSKA
Oświadczenie

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, dodawania lub usuwania części treści na stronie albo całych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Banku. Decyzje te podejmowane są na własną odpowiedzialność użytkownika. W związku z powyższym, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione w związku z informacjami zawartymi na stronie.

Jeżeli nie zostanie to inaczej określone, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie do wszystkich stron dostępnych przez stronę główną BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. włączając w to pliki udostępnione do pobierania. Jeżeli którakolwiek ze stron zawiera jakiekolwiek materiały chronione prawem autorskim osób trzecich i nie zostało to odpowiednio oznaczone, oznacza to, że Bank nie mógł dotrzeć do posiadacza prawa autorskiego. W sytuacji niezamierzonego naruszenia praw autorskich, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. usunie materiały, których to dotyczy natychmiast po zawiadomieniu i/lub doda stosowne oznaczenie prawa autorskiego.

Kopiowanie informacji lub danych, a w szczególności tekstów lub ich części oraz zdjęć musi być wcześniej zaakceptowane przez BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.. Klauzula ta nie dotyczy plików udostępnionych do pobrania. Wszystkie pozostałe materiały nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane, kopiowane czy inaczej wykorzystywane.

Każdy użytkownik korzystający ze stron internetowych BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., dostarczając informacji przy pomocy tego medium, wyraża zgodę, by BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. otrzymał nieograniczone prawo do tych informacji i ich wykorzystania przez BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w każdej wybranej formie. Tym samym informacje udostępnione przez użytkownika nie podlegają poufności.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, BPI Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie